DEV

UVJETI KORIŠTENJA

Dobro došli na naše stranice!

Upoznaj Hrvatsku je u vlasništvu firme Treatment & Travel d.o.o.

Prvim i svakim sljedećim korištenjem internetske stranice upoznajhrvatsku.com korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio ove uvjete te da se slaže s načinima uporabe naših internetskih stranica. Ne slaže li se korisnik s ovom Izjavom upućujemo ga da napusti naše internetske stranice te iste ne koristi.

Izgled i sadržaj internetske stranice te Pravila i uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti. Smatra se da vaše naknadno korištenje internetske stranice upoznajhrvatsku.com, predstavlja vaše prihvaćanje svih mogućih izmjena ovih uvjeta. Upoznajhrvatsku.com nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja.

upoznajhrvatsku.com je vlasnik svih objavljenih materijala, tekstova, videa i fotografija na svojoj stranici. Autori se slanjem tekstova, videa i fotografija odriču svih svojih prava kao kreatori sadržaja.

Fotografije, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskoj stranici Upoznaj Hrvatsku, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka upoznajhrvatsku.com, ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu upoznajhrvatsku.com, ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja upoznajhrvatsku.com. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na internetskoj stranici upoznajhrvatsku.com, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava upoznajhrvatsku.com , te pridržava pravo sudskim putem potražiti zaštitu svojih prava i naknadu štete.

upoznajhrvatsku.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice. upoznajhrvatsku.com će poduzeti sve sa svoje strane kako bi se na stranici upoznajhrvatsku.com, objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. upoznajhrvatsku.com zadržava pravo izmjene kako bilo kojeg dijela, tako i cjelokupnog sadržaja objavljenog na internetskim stranicama upoznajhrvatsku.com te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. upoznajhrvatsku.com nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača koji se reklamiraju na upoznajhrvatsku.com Stranica upoznajhrvatsku.com sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i poveznice do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. upoznajhrvatsku.com nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba.